FLYT

Flyt Childcare je webové riešenie pre sektor starostlivosti o deti, ktoré sa využíva v Nórsku. Webová aplikácia slúži na správu všetkých dát súvisiacich so starostlivosťou o deti, ako napríklad záznamy, údaje, ktoré využívajú pracovníci v teréne. V Košiciach pracujeme na novom riešení, ktoré má bežať na cloude a nahradí to aktuálne.

Techstack

.NET

Maria DB

Angular

SaaS

Dapper ORM

Microservices

Rabbit MQ