Idella

V tímoch Visma Idella pracujeme na vývoji komplexných riešení na správu a distribúciu penzijných fondov, ktoré dokážu reagovať na neustále meniace sa regulačné požiadavky. Aj preto je Visma Idella s trhovým podielom viac ako 50% lídrom na Holandskom trhu pre oblasť dôchodkového sporenia.

Techstack

.NET

C#

Azure

Xsharp

VB

Maria DB

Mongo DB