Letna party IT spoločnosti Visma Labs spoločná foto zamestnanci

Inschool

#digitalizácia správy škôl

V cloudovom riešení Visma InSchool, digitalizujeme správu škôl pre stredné a základné školy. Vďaka tomu poskytujeme viac času na vzdelávaciu prácu, sledovanie študentov a prispievame k lepšiemu dialógu a spolupráci medzi školou a domovom.

Aplikácia prepája učiteľov, študentov a rodičov. Vie generovať rozvrhy pre rôzne skupiny užívateľov, dochádzku študentov a učiteľov, zaznamenáva skúšky, diplomy, školské udalosti, prijímačky.

Techstack

Java

Spring

Scala

PlayFramework

VueJS

Yarn

Webpack

ReactNative