Automate

Pod názvom Intelligent process automation vo Visme pracujú developeri, ktorí sa podieľajú na automatizácii procesov pre externých a interných klientov. K ich práci tiež patrí machine learning či dátová analýza. Na projekte IPA je priestor tiež pre mladých začínajúcich developerov so skúsenosťou so scriptovanim či písaním automatizovaných testov v Pythone alebo C#.

Techstack

Python

Amazon Web Services

Google Cloud Platform

Private Cloud

SQL databázy

Jenkins

APIs