Medvind

Produkt Medvind, na ktorom v Košiciach pracujeme je komplexný inteligentný systém, ktorý rieši otázku efektívneho využívania a optimalizácie zdrojov (plánovania zmien) prostredníctvom digitalizácie plánovania. Medvind nielen uľahčuje prácu, ale znamená aj obrovské úspory, čo oceňuje množstvo zákazníkov v rôznych odvetviach.

Techstack

.NET

C++

Javascript

Python

Teamcity

Git

SVN