Idella

#financie

Visma Idella dáva ľuďom možnosť nahliadnuť do ich finančnej budúcnosti.


Banky, správcovia aktív, investiční manažéri a dôchodkové fondy sa spoliehajú na inovatívne riešenia Idelly. Finančné produkty budúcnosti sa na našej platforme neobjavujú len tak. To vy, naši vážení zákazníci, sa stávate súčasťou sveta Idella. 

Technológia je kľúčom k digitalizácii finančného sektora. Silnou stránkou Idelly je schopnosť riešiť komplexné problémy a výrazne tým zvýšiť hodnotu vášho návrhu.

Dizajn a realizácia softvéru, ktorý dokonale zodpovedá potrebám finančných inštitúcií, je našou vášňou. Dizajnové myslenie je súčasťou našej DNA. Sme developeri, dodávatelia a finanční špecialisti. Na svet okolo seba sa dívame očami dizajnérov a neustále aplikujeme princípy dizajnového myslenia.  Vzhľad a pocit predsa nie sú jedinými dôležitými kritériami; nás zaujíma, čo je výhodné pre vás.

Motiváciou Visma Idella je zdokonaľovanie softvéru určeného na spravovanie investícií, dôchodkov a dôchodkových dávok. Zaujíma nás, aké sú skutočné súčasné i budúce potreby používateľov finančných systémov. Vyvíjame napríklad SaaS aplikácie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a dostupnosť finančných dát v rámci jednej platformy.


Tým, že sa zameriavame na riešenie vecí, ktoré finančníci neradi riešia, sa nám darí odbremeniť našich klientov. Vďaka inovatívnej technológii a rozsiahlym skúsenostiam v oblasti dôchodkov pomáhame ľuďom zabezpečiť si svoju finančnú budúcnosť v každej etape ich života.

Tri hlavné piliere:

1. Bezpečná finančná budúcnosť

So 4,3 miliónmi účastníkov me najväčším poskytovateľom riešení pre správu dôchodkov v Holandsku. Vďaka škálovateľnej architektúre našich riešení založenej na cloude a low-code riešeniu Futurama dokážeme poskytovať end-to-end produkty pre malé, stredné i veľké dôchodkové fondy a ich správcov. To nám umožňuje garantovať kontinuitu služieb, ktoré poskytujú a pomôcť účastníkom fondov nahliadnuť do ich finančnej budúcnosti, ktorej bezpečnosť pomáhajú zaručiť naše produkty.

 

 2. Včasné a správne vyplácanie dávok

Vďaka Idelle sú každý mesiac vyplácané (dôchodkové) dávky viac než 1,8 miliónom obyvateľov Holandska. Naše špecializované riešenie garantuje kvalitu a kontinuitu tohoto kľúčového, primárneho procesu. Včasné a správne vyplácanie dôchodkov účastníkom a poistencom garantujeme v plnom rozsahu


3. Investície pre budúci príjem

Neustále sa zvyšujúca individualizácia a obnova v dôchodkového systému si vyžadujú, aby zákazníci prevzali zodpovednosť za svoje budúce príjmy. Preto je dôležité mať možnosť nahliadnuť do svojej aktuálnej i budúcej finančnej situácie. Naše inovatívne riešenia určené pre investičné produkty druhého a tretieho piliera a voľnú akumuláciu kapitálu pomáhajú používateľom pri zaistení svojej  vlastnej finančnej budúcnosti.

Techstack

.NET

Azure

MS SQL

Mongo DB

Terraform

Azure DevOps

Oracle