Admincontrol

#secureddigitalcollaboration

iOS aplikácia pre bezpečnú digitálnu spoluprácu, ktorá predstavenstvu spoločnosti pomáha prijímať rýchlejšie rozhodnutia. Aplikácia umožňuje zdieľanie digitálnych dokumentov a ich anotáciu, elektronický podpis dokumentov, vedenie zápisníc z mítingov, spoluprácu a bezpečnú komunikáciu medzi členmi predstavenstva.

Techstack

Swift

Swift UI

XCode

Fastlane

Github

Apple multiplatform