Automate

#Financie #AutomatizáciaProcesov #Predikcie

Digitalizácia je jedným z kľúčových princípov Vismy. V roku 2017 sme to posunuli na vyššiu úroveň vďaka tomu, že sme s pomocou softvérových robotov umožnili našim zákazníkom automatizovať manuálne a administratívne činnosti.

Podarilo sa nám to vďaka technológiam, ktoré používame:

Robotic Process Automation (RPA)

Machine Learning 

Staráme sa o všetko - od vývoja až po údržbu a prevádzku automatizačných procesov. Šetríme čas zákazníkom, ktorý môžu investovať do riešenia problémov a rozvoja vlastnej firmy.

Techstack

GCP

AWS

GCP Cloud Run

GCP Functions

Terraform

Python

C#

.NET

GCP BQ

GCP Scheduler

Google Spreadsheet API

Gmail API

Selenium

Jenkins

Azure Blob

Sharepoint