Autopay

#Cloud #Accounting #Payments

AutoPay je cloudová služba určená pre integráciu bánk, ktorá realizuje bezpečnú automatizáciu toku platieb medzi vaším účtovným systémom a bankami. AutoPay umožňuje splácanie faktúr priamo z vášho účtovného systému, posielanie žiadostí o platby a plnú kontrolu nad všetkými prichádzajúcimi aj odchádzajúcimi transakciami, rovnako ako aj automatické bankové vyrovnanie. Zostane vám tak viac času a prostriedkov na váš vlastný biznis.

Techstack

Java EE 8 - 17

Spring boot

MySQL

Flyway

AWS

Angular