InSchool

#Education #Managment

Visma InSchool je SaaS informačný systém školského manažmentu určený pre írsky ako aj medzinárodný trh. V súčasnosti sa využíva v Írsku a Nórsku. Naše aplikácie spracúvajú desiatky tisíc dopytov za minútu a poskytujú možnosť pracovať v rýchlom a škálovacom prostredí, ktoré vyžaduje tvorivé a inovatívne riešenia ako odpoveď na potreby našich zákazníkov.

Techstack

Java

Spring

Play

Vue JS

Jest

Cypress

Amazon Aurora

MySQL

AWS