Medvind

#ManažmentPracovnejSily

To, na čom v konečnom dôsledku najviac záleží, sú tí správni zamestnanci, schopní pracovať v tom správnom čase, keď ich firma potrebuje. Rovnako je dôležité, aby títo zamestnanci mali zručnosti, ktoré ich práca vyžaduje a aby mali zabezpečený prístup k potrebnému vybaveniu.

Techstack

Javascript

Sencha Ext JS

C++

.NET

MFC

Python

IIS Server

MS SQL Server

Git

Teamcity