Employee App

#mobile #iOs #Android

Mobile Employee je natívna aplikácia dostupná pre iOS aj Android, ktorá rozširuje moznosti služieb Visma.net Payslip (výplatná páska), Expense (výdavky) a Calendar (kalendár). Jej úlohou je prostredníctvom telefónu umožniť zamestnancom prístup k obsahu a informáciám týkajúcich sa ich zamestnania. Prístup k rozličným službám závisí od rolí, ktoré sú jednotlivým užívateľom pridelené.

Techstack

Swift 5.7

UIKit

Swift UI

RxSwift

Realm

Alamofire

GitHub Actions CI

Unit Tests

Kotlin

JetPack Compose

GitHub Actions CI

Unit Tests

.NET 6