Visma IT Delivery Hub

Všetky Visma produkty sú spravované našími medzinárodnými IT tímami, ktoré si zakladajú svoju prácu na rozsiahlych znalostiach poskytovania IT služieb v prostredí on-premise, ako aj vo verejnom a súkromnom cloude. Úspech v meniacom sa IT prostredí si vyžaduje schopnosť inovovať, navrhovať, dodávať a zároveň poskytovať stabilné a bezpečné dodávky IT služieb, Preto si Visma svojich IT expertov, starostlivo vyberá. Bezpečnosť je našou prioritou číslo jedna a aby sme zabezpečili súlad so všetkými zákonmi a nariadeniami, sme držiteľmi ISO certifikácií v oblasti bezpečnosti, kvality, projektového manažmentu a poskytovania IT služieb.

Techstack

ESXi

TSM Backup

Rubrik Backup

Terraform

vRops

Powershell