FLYT

Flyt je webové riešenie pre sektor zdravotníctva, predškolskej starostlivosti, starostlivosti o deti a sociálnej starostlivosti, ktoré sa využíva v Nórsku. Webová aplikácia slúži na správu všetkých dát súvisiacich so starostlivosťou, ako napríklad záznamy, údaje, ktoré využívajú pracovníci v teréne. V Košiciach pracujeme na novom riešení, ktoré má bežať na cloude a nahradí to aktuálne.

 

 

 

 

 

Techstack

Angular

C #

.NET

.NET Core

Git

Teamcity

Azure Cloud

AWS

Graylog

Microservices

Jira

Github

Octopus

Docker

Maria DB