Učiť vs. programovať?

Počas štúdia na KASV (Košická akadémia softvérového vývoja) som mala možnosť vyskúšať si pracovať ako učiteľka na gymnáziu na polovičný úväzok. To, ako som sa k tomu dostala, by sa dalo opísať slovom „zázrak“ a rada sa s ním raz podelím. Tentokrát by som však rada napísala o tom, ako som sa rozhodovala či ostanem popri práci na part-time učiť alebo sa pripojím do Visma tímu na plný úväzok.

Vyučovať bola a ešte stále je pre mňa cenná skúsenosť. Pre študentov rada vytváram príjemnú až priateľskú atmosféru, ku ktorej mi radi pomáhajú.

Taktiež je uspokojujúce vidieť, že to, čo ich učím si zapamätajú a vedia využiť v živote aj napriek tomu, že známka z písomky nie je vždy jednotka. S kolegami učiteľmi sa snažíme odovzdať nielen teoretické znalosti ohodnotené známkami, ale hlavne informácie, ktoré vedia ľahko uplatniť v praxi. Navyše sa pri študentoch učím veľa aj ja. Okrem prehĺbenia znalostí z problematiky, ktorú vyučujem, som vnímala väčšiu empatiu a prijatie zo strany študentov. Povedala som si, že nepokračovať vo vyučovaní by bol veľký a náročný krok kvôli vzťahom, ktoré som si vytvorila, ale aj spomínaným skúsenostiam.

Na školu KASV som sa však prihlásila s motiváciou uplatnenia v odbore ako programátorka. V  škole som sa naučila veľmi veľa a na mnohých projektoch sme sa ja aj moji spolužiaci správali ako  full-stack developeri. Samozrejme, že sme ešte nemali dosť skúseností, ale musím povedať, že v  súčasnosti sa zo spolužiakov stali kvalitní developeri, ktorí sa na svojich stážach vo firmách naučili  presne to, čo potrebovali. Som hrdá na to, že sme mohli tvoriť jeden kolektív a oceňujem všetky  firmy zapojené do projektu IT Valley, ktoré nám poskytli svojich mentorov a venovali nám svoj čas. 

Ja som si vybrala vývoj mobilných iOS aplikácií a prijala som ponuku stáže vo Visme. Bola som  rada, že počas stáže som si mohla nechať vyučovanie v škole a dúfala som, že budem zvládať obidve profesie naraz. Bola som začlenená do menšieho tímu, ktorý pracuje na vývoji mobilných  aplikácií používaných hlavne v severských krajinách. Potešila som sa, keďže som študovala v  Dánsku a niekedy som sa stretla s užívateľmi, ktorí nám zanechali feedback v dánskom jazyku.  Taktiež bolo príjemné spoznať nových ľudí z rôznych krajín cez Švédsko, Nórsko alebo Litvu. 

Najviac som ale ocenila, že hoci zo začiatku bol projekt spleťou informácií, ktorá mi vôbec  nedávala zmysel, postupne, s podporou kolegov, som naberala zručnosti a nachádzala súvislosti.  Na tom sa vo veľkej miere podieľa môj mentor Mišo Melich s ktorým spoločne vyvíjame mobilnú aplikáciu s názvom Visma Employee. Ide o mobilnú aplikáciu pre zariadenia s OS Android a iOS, ktorá je určená pre našich kolegov. Používatelia si v nej môžu jednoducho prezerať svoje výplatné pásky, požiadať o dovolenku, PN, zapisovať dochádzku či požiadať o preplatenie cestovných a iných výdavkov. Aplikácia je využívaná najmä v škandinávskych krajinách, ale aj v našej košickej Visme. Mobilné aplikácie sú natívne, písané v Swifte pre iOS a Kotline pre Android, backend máme v .NET Core a hostujeme to celé na Amazon ECS v Docker containeroch.

Počas posledného roka som si ale všimla, že sedím na dvoch stoličkách naraz. Na stáži vo Visme  som premýšľala o prípravách na hodiny pre študentov a na hodinách zasa o projekte a o tom, ako  vyriešiť svoje úlohy. Nehovorím, že sa to nedá skĺbiť alebo zvládnuť, avšak pokorne priznávam, že mne sa to nedarilo na 100%. Prišiel čas rozhodnúť sa, či takto pokračovať ďalej a vyučovať pár  hodín do týždňa alebo sa naplno venovať jednej profesii. Rada by som zhrnula výhody obidvoch. 

Učiteľstvo: Impact na mladých ľudí. Vyučovanie nielen vedomostí, ale aj mentoring v osobnostnom raste. Štúdium problematiky tak, aby som ju vedela vysvetliť (prehĺbenie informácií). Možnosť prinášať inovatívne nápady a metódy. Vidieť rásť študentov. Letné prázdniny. (haha :D) 

A čo programovanie? Kariérny rast. Práca na medzinárodných projektoch. Spoznávanie ľudí z iných kultúr a krajín. Práca na jednom projekte „do hĺbky“. Excelovanie v jednej technológii a poznávanie svojich limitov. V neposlednom rade je to práca v tíme. 

Nechcem sa vyhnúť ani téme platu. Je známe, že programátori vo všeobecnosti zarábajú viac než mnohé iné odvetvia a môže sa zdať, že každý by si radšej vybral programátorstvo práve kvôli  tomu.

"Verím, že ľudia si radšej vyberú to, čo ich zaujíma a teší a uprednostnia to pred vidinou peňazí, za ktoré si pravú radosť a uspokojenie nekúpia."

Takto som sa snažila rozlíšiť svoje  povolanie aj ja, a v mojej súčasnej situácii som dospela k výsledku –  programovanie. Úprimne si  myslím, že sa mám momentálne sústrediť na naberanie nových znalostí naplno, aby som mohla  ešte kvalitnejšie vyučovať iných a odovzdávať prax, ktorú, dúfam, počas nasledujúceho obdobia získam. Ak by sa mi ale v budúcnosti naskytla príležitosť vyučovania na pár hodín popri práci,  určite by som ju zvážila. 

Klaudia Krivá, iOS Developer