Otvorený prístup -technológie, tímy, čas

Od kolegov, ktorí už pracujú vo Visme som mal nejaké informácie o tom, ako to tu funguje, ale najviac som si to, ako to vo Visme beží uvedomil na vlastnej koži, až po prvých dňoch strávených v office.

Predchádzajúce firmy, v ktorých som pracoval, boli zamerané na projekty. Vyvíjali sme projekty priamo šité pre potreby konkrétneho zákazníka. Visma je moja prvá skúsenosť s prácou s produktovým zameraním. Aké zmeny oproti iným firmám som postrehol počas mojich prvých mesiacoch vo Visme? Aké technológie a celkový workflow či nastavenie z pohľadu work-life balance u nás beží?

Moja kariéra v IT začala v projektovo orientovaných firmách. Ako začínajúci developer som bol a stále som vďačný za príležitosť a nespočetne veľa skúsenosti, ktoré mi tieto firmy dali. Nikdy predtým som sa do hĺbky nezamýšľal, aký je rozdiel pracovať vo firme, ktorá má produktové zameranie. Moje prvé dni strávené v office mi dali dostatočnú predstavu, ako to Visme funguje. 

Čo ma hneď na úvod najviac vo Visme prekvapilo, bola firemná kultúra a otvorená komunikácia, či už pri práci na produkte alebo celkovo v spoločnosti. Prekvapila ma možnosť podieľať sa na procese výberu technológií, s ktorými ako developer pracujem.

Usporiada sa meeting, na ktorom sa odprezentuje technológia, ktorá by sa mohla použiť a zároveň každý môže poskytnúť svoj pohľad na konkrétnu technológiu. Samozrejme, je to otvorená diskusia. Ak má niekto lepšiu alternatívu, jeho názor je vždy vítaný. Veľmi ma to potešilo, keďže v minulosti som, ako developer nemal veľa možností podieľať sa na výbere technológii.

Diskusia a snaha hľadať riešenia v tíme

Konzultácie so svojim manažérom na pravidelnej báze dávajú možnosť podať feedback. Okrem pozitívneho feedbacku, je samozrejmosťou aj negatívny, kedy sa po diskusii, aj s ostatnými členmi tímu určujú konkrétne kroky, ktoré budú viesť k zlepšeniu.

"Tento otvorený prístup k nápadom ma veľmi oslovil, nakoľko názor každého člena tímu je dôležitý a má svoje miesto. Keďže je manažér priamo súčasťou tímu a riešenia sú aplikované hneď, nie je potrebné čakať niekoľko týždňov k aplikácii tímového rozhodnutia."

Veľkým benefitom je pre mňa to, že ako tím máme možnosť využiť jeden deň v šprinte na samoštúdium a vybrať technológiu alebo oblasť, ktorú by sme chceli použiť pri práci na produkte. Má to obrovskú výhodu v tom, že, ako programátor mám presne vymedzený čas na štúdium a to v rámci pracovného času. S takýmto prístupom som sa v minulosti nestretol. Myslím si, že je to výhoda hlavne pre tých, ktorí už majú deti a voľný čas po práci chcú venovať rodine a týmto si zachovávať work–life balance.

Skúsené tímy a technológie

Tím funguje perfektne aj preto, že každý člen tímu, vrátane Product Ownera a Development manažéra, má technologický background, čo v niektorých firmách nie je samozrejmosťou. Táto skutočnosť minimalizuje čas strávený na meetingoch vysvetľovaním základných princípov a dôvodov, prečo si tím zvolil konkrétnu technológiu a postupy.

Voľný čas? Je využitý buď na diskusii už v rámci konkrétnych implementačných otázok alebo na samotný development, čo si myslím, že každý programátor uvíta. Pri implementácii danej technológie v rámci tiketu už máme poznatky a technológia, ktorá má byť zapracovaná do projektu už nie je pre nás niečím neznámym. Čas, ktorý je vyhradený pre tiket v rámci šprintu je používaný predovšetkým na vývoj. Tým pádom sa redukuje stres v práci, čo následne redukuje aj množstvo bugov v kóde a prispieva k väčšej pohode v rámci tímu.

Otvorený prístup a komunikácia, work-life balance, technologická vyspelosť. Keď sa všetky tieto faktory spoja s vynikajúcim hardwarom, pozitívnym prístupom zo strany HR a manažmentu, ktoré sa zaujíma o zamestnanca, s možnosťou spolupodieľať sa na chode firmy, ide o jedinečný nápad, s ktorým som sa zatiaľ nestretol. Visma je skvelým miestom, kde má každý priestor realizovať svoje nápady a prispieť tiež k jej fungovaniu. Má možnosť zlepšovať sa v najnovších technológiách, ako napríklad Microsoft Azure, AWS a hlavne zažiť to, čo znamená veta ,,Pracujem na produkte.“

Dávid Rigas
Software Engineer