3za3 – Dagger je pain

Mišo a Lukáš, naši mobilisti z tímu Mobile Employee, dosiahli pracovný míľnik a tak sme jedného z nich vyspovedali pri torte pre naše nové 3za3 (3 otázky za 3 minúty)

Prečo torta?

V našom Mobile Employee tíme sme splnili väčší z tohtoročných cieľov. V jednom z Vismáckych produktov – Mobile Employee app* sme pridali feature na vytvorenie cesťáku, kde pomocou Google maps API vie používateľ jednoducho vytvoriť výdavok na preplatenie. Pracovali sme na tom od októbra a kooperovali s Expense tímom. Mobile Employee app má viac ako 300 000 používateľov a v Košiciach sme na to my dvaja – Mišo je za iOS a ja za Android.

Ako fungujete?

Pracujeme v Kanbane a onboardnutí sme v našom cloudovom frameworku VCDM (Visma Cloud Delivery Model). Procesy, ktoré používame pri navrhovaní, vývoji, dodávaní a prevádzke softvéru VCDM, majú certifikáciu ISO 27001.

Aký techstack používate?

iOSko beží na Swift a my na Kotline. Na Androide konkrétne používame Modular Architecture – ten som pretlačil v tíme po tom, ako som prišiel. Z praxe je to efektívnejšie ako fungovať na jednom module, pretože takto vieme moduly kde je najväčší technologický dlh v krátkom čase prepísať. Taktiež sme switchli z Daggeru na Hilt, čo beriem tiež ako veľký krok. Dagger je proste pain. 🙂 V Androide máme teraz na vykresľovanie UI Jetpack Compose, kde layouty píšeš v Kotline a nepoužívaš už viac xml-ka. Celý mileage sme tiež releasli v tomto novom UI kite.

Ak máš záujem o prácu mobilistu, tak máme otvorenú pozíciu iOS Developera tu.

*natívna appka dostupná na iOS a Android platformách, ktorá rozširuje features z Visma.net servisov Payslip, Expense a Calendar. Jej hlavným cieľom je umožniť našim kolegom prístup ku kontentu a informáciám spojeným s prácou priamo z telefónu