Open Code & Coffee – 1.MonoRepo 2.Iasi – Terraform (vs. CloudFormation vs. ARM)

27.05.21 – 16:00 https://www.facebook.com/events/309844787407390/?ref=newsfeed 1.MonoRepo – Čo je to Monorepo a aké benefity prináša?Use case – prečo sme sa rozhodli používať MonoRepo pre Front End aplikácie, aké nástroje sme použili? Aké náročné bolo migrovať kód a nastaviť CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery)?Témou nás prevedie Matúš Fedor.  Matúš Fedor, pracuje ako Lead developer v spoločnosti Visma labs. V IT […]